Главная страница

Мы в соцсетяхПесни родной Сербии.......................
/2.3.2016/

Студирајте у Русији

Источник: восток

 

     

     

Министарство образовања и науке Русије и Руски центар за науку и културу у Србији отворили су конкурс за пријем српских држављана на школовање на институцијама за високо образовање у Руској Федерацији.

Предвиђено је да се о трошку буџета РФ у школској 2016/2017. години на програмима високог образовања и додатног стручног образовања школује 85 студената.

Кандидати који буду желели да аплицирају за студије у Русији мораће да Руском дому у Београду доставе попуњену пријаву са приложеном фотографијом у боји, копију пасоша и лекарског уверења, списак објављених научних радова, копију уверења о положеним испитима, копију документа о образовању у иностранству…

Сва документа морају бити преведена на руски језик и оверена од стране судског тумача.

У случају неиспуњавања бар једног од захтева, кандидат губи право да се школује у Руској Федерацији и његова документација неће бити разматрана.

Рок за предају докумената је 20. март 2016. године.

Више о пријави и неопходној документацији погледајте ОВДЕ.
Просмотров: 1008