Главная страница

Мы в соцсетяхПесни родной Сербии.......................
/21.11.2018/

За Свету Руску* помолићу се:

За Свету Руску* помолићу се: 
Да Божју нит пробудим, 
Да Руски Дух не згасне, 
Да се Руски глас не угаси, 

Да Руски стих не утихне, 
Да Руски храм не буде за срам, 
Да Руски људи не западну у блуд, 
Да Руских девојака плови напев, 

Да се Руских река лије бег, 
Да Руска шума не нестане, 
Да Руско жито зри и јача, 
Да Руски Крст зове све унаоколо, 

Да Руски штит не буде побеђен, 
Да Руски мач спасе од сече, 
Да Руска војска буде необухватна, 
Да Руски цар буде као у давнини, 

Да Руска одводи од вина, 
Да Руска расте као бор, 
Да се наша Руска не ражалости, 
Да се Руска дигне, молим се... 
* Руска – стари назив Русије

     

 

     

     

За Святую Русь помолюсь...

За Святую Русь помолюсь:
Чтобы Божью нить пробудить,
Чтобы Русский Дух да не потух,
Чтобы Русский глас не угас,

Чтобы Русский стих не утих,
Чтобы Русский храм не был в срам,
Чтобы Русский люд не впал в блуд,
Чтобы Русских дев плыл напев,

Чтобы Русских рек лился бег,
Чтобы Русский лес не исчез,
Чтобы Русский хлеб спел и креп,
Чтобы Русский Крест звал окрест,

Чтобы Русский щит не был бит,
Чтобы Русский меч спас от сеч,
Чтобы Русских рать – не объять,
Чтобы Русский царь был, как встарь,

Чтобы Русь вела от вина,
Чтобы Русь росла, как сосна,
Чтобы наша Русь не впала в грусть,
Чтобы Русь поднялась, молюсь...      
Просмотров: 1341