Комментарии к статье "Мнение Коштуницы и мнение народа"

/4.4.2008/ čiča:
G. Povesničar: 1. "četnici" su 1941 goda dočekali nemačku fašističku soldatsku sa buketima cveča u vašem lepom belom Zagrebu. Ili? 2. Broz vam je stvorio toliku državu, kolika ona jeste danas. Budite mu zhvalni. Vrati te ga iz pakla, vi to možete. 3. Stalin je oslobodio evropu od fašizma. Može biti da je zbog toga u paklu (po vama...) pa vi se mešate i bogu u njegovim poslovima! čestitam. 4. Niste pomenuli sa predhodnom dvoicom čika Adolfa. Hm... Razumlivo... 5. Molim vas napišite argumentovano zašto je Koštunica: imbecil, monstrum, "nacionalist", šovinist, itoko vas truje takvim lažima. čiča

/3.4.2008/ povjesničar dxck (a5):
Tko je licemjeran? ... Samo da kažem, u mome malom gradu živi i dalje nekoliko desetaka Srba, i oni žive vrlo lijepo. Imaju posao i dobar život, mnogo bolji nego da žive u Srbiji. Ovdje nije bilo rata, ovdje nije maltretiran niti ubijen nijedan Srbin. Hrvati su pošten, radišan i dostojanstven narod, i oni vole i Srbe i Ruse. Dapače, jako ih vole jer slavenska smo "braća". Ali Hrvati ne vole srpske niti ruske zločince, niti zločince bilo koje druge nacionalnosti. Imamo lopove i mi, ali to će se jednog dana srediti, nadam se. Sa Srbijom i Rusijom želimo dobre i srdačne odnose i dobru ekonomsku suradnju. Ali želimo i to da iz brloga izvučete vaše zločince da im se sudi. Trebamo li čekati da im dragi Bog sudi? Ako V. Koštunica bude imao veliku političku vlast, ništa se od tih lijepih planova neće ostvariti, jednostavno zato jer je on nacionalist i šovinist. A vi radite u Srbiji šta vam je volja. Mi želimo u društvo civiliziranih naroda. Tamo smo već trebali biti, ali zbog Srba kasnimo mnogo godina. Ne samo zbog njih, ali ponajviše zbog njih. Na kraju, ja sam dobrodušan i pošten čovjek, i niti jedan narod ne mrzim. U životu nisam nikoga ubio, i nadam se da neću (morati). Ako je ovaj sajt nastao da širi mržnju između slavenskih naroda, onda je kreator ovog sajta bolesna osoba. Molim da se ovo prevede na ruski.

/2.4.2008/ povjesničar dxck (a2):
Pogledajte šta su radili srpski ekstremisti u Hrvatskoj: youtube.com/watch?v=9t7TJ22olEQ (potreban je brzi internet)

/2.4.2008/ povjesničar dxck (a1):
Gospodine čiča, na kojem to jeziku pišete?...to nije ni srpski ni hrvatski. Vi ste Srbin?? Onda ste nepismen Srbin. Ovako, komentar je iz TV-emisije, i nisam ga ja napisao. Moj komentar je ovaj mali, ispod. Vidim da vam treba edukacija. Tko je Titov otac, to se ne zna. Kad se on rodio, njegova majka, Slovenka, bila je sluškinja kod jednog gospodina u Austriji. Tito je jedan od najvećih zločinaca 20. vijeka, a u njegovim žilama nije bilo hrvatske krvi i direktno je odgovoran za smrt desetaka tisuća nedužnih i nevinih Hrvata. Ono malo hrvatskih fašista pobjeglo je u Španjolsku i Južnu Ameriku. Titov odnos nakon 2. svjetskog rata prema mnogim Hrvatima, ali i prema srpskim antikomunistima, bio je vrlo agresivan i zaprepašćujuće brutalan, upravo zvijerski. Čuo sam iskaze mnogih svjedoka koji su pričali o tome. Ako postoje Raj i Pakao, Tito je sada u Paklu, zajedno sa Staljinom. Ustaški pokret razvio se jer se u prvoj Jugoslaviji loše postupalo prema Hrvatima, velikosrpska politika maltretirala je mnoge Hrvate, a najvećeg hrvatskog političara tog doba, Stjepana Radića, ubio je srpski agent P. R. u Beogradu 1928. Provjerite! Zašto se stalno govori o ustašama!?? Kad ih vidim na slici, i ja se prestrašim, jer oni su bili vrlo loši ljudi. Zašto se ne govori da su srpski četnici bili još užasniji od ustaša!?? Obično bi došli ujutro u hrvatska sela, kad su svi spavali, i noževima bi klali ljude, žene, djecu. Srpski četnici su se udružili s njemačkom okupatorskom vojskom, i zajedno su se borili protiv antifašista, a usput su ubijali i Hrvate civile. Da li to Rusi znaju? Srbi znaju. Ja nisam rekao da vi plivate, vi niti ne znate plivati, to mi je rekao jedan prijatelj, Srbin. Samo sam rekao da ste duboko "zagazili u g." (tj. u teškoj ste situaciji danas), ali zašto? Hrvatska je 1991. bila razoružana, svo oružje "teritorijalne obrane" oduzeli su Srbi, i totalna je besmislica da su Hrvati htjeli rat i etničko čišćenje. Sa čim? Bez oružja? To su gluposti. Jugoslavija je trebala opstati kao unija suverenih država, kao konfederacija. Nije trebao umrijeti niti jedan čovjek. Vi, Srbi, danas ste u teškoj situaciji jer ste vi započeli rat. Još nije jasno? Tko je 1991. imao tenkove i ratne avione? Hrvati baš ništa, a Srbi mnogo. I onda je počeo masakr. A svaki narod se ima pravo braniti.

/1.4.2008/ Аннушка:
Долбанный хорват по ником povjesničar dxck облил грязью Коштуницу и сербушек, да еще и попросил перевести на русский язык. Нашелся такой сербушка, который дал ему ответ. Перевожу переписку: povjesničar dxck: "Коштуница отвратительный человек, он из тех настоящий новых сербских монстров, которые, если бы могли, поубивали все народы на Балканах (только бы сами сербы остались)... это дебил, если этот человек останется в политике, разорит Сербию окончательно. Сербы, переведите это русским, чтобы им было ясно, и держитесь за руку Тадича, только он может вас вытащить из говна, в котором вы плаваете". čiča: "Было бы лучше, если бы Вы пощадили нас от Ваших комментариев, как было "раньше и как сейчас". "Политика Сербии не менялась с 19 века", может это и точно, но зато Ваша политика по отношению Сербии не менялась со времен амёб. Первая попытка сотворить "великую Сербию" с вами и словенцами не удалась по причинам, которые известны только вам. Вторую попытку заварил "великий серб Иосиф Броз" из "сербского" села Кумпровца с другими вашими соплеменниками. Не распространяйте ложь. Вы и ваши новые вершители этноческих чисток дали добрый пример, как это делается и "тогда и теперь". Оставте наших дебилов и монстров нам, а сами занимайтесь своими - у ваш их огромное количество. Пропали мы или нет - наша проблема, и было бы хорошо не давать нам советы таким тоном. Вы всегда были лицемерами. Не еште то, в чем мы плаваем." Да, для серба, у которого дедушку усташи разрубили на куски в Сербской Краине во 2 мировой войне - очень мягкий ответ. Я бы ответила по-другому...

/1.4.2008/ čiča:
Bilo bi dobro poštediti nas vaših komentara kako je bilo "onda i danas". Politika Srbije nije menjala od 19 vjeka, možda je to i tačno ali zato vaša politika prema srbiji oslala je ista od vremena ameba.Prvi pokis stvaranja "velike Srbije" po vašem vršen je gospodo zajedno sa vama, slovencima propao je iz vama dobro znanim razloga. Drugi pokus je zakuvao "veliki Srbin Josip Broz" iz srpskog sela Kumrovca sa još mnogo vaših sunarodnika. Nemojte više širiti neistine i nemojte o tome ko bi koga eliminisao, kada bi mu se ukazala šansa. Vi i ovi novi etnočisniteli ste dali vrlo dobar primer, kako se to radi i "onda i danas". Ostavite vi naše imbecile i monstrume nama a vi se pozabavite vašim, imate ih ne mali broj. Opstali mi ili ne, propali mi ili ne - naš problem, i bilo bi pošteno ne deliti nam savete tako biranim rečima . Uvek ste bili ličemerno-galantni. Ne kušajte to u čem mi plivamo gospodine povjesničar dxck

/31.3.2008/ povjesničar dxck:
Latinica HTV1 31.03.2008. 20:15, 03:35 Naslov epizode: Srbija - katastrofa jedne politike U finalu raspada bivše Jugoslavije uzroci postaju jasniji nego ikada dosad. Ukratko: srpska nacionalno politička ideologija nije se bitno promijenila od druge polovice 19. stoljeća. Još tada se legitimna težnja za ujedinjenjem srpskog naroda suočila s neugodnom realnošću koja pokazuje da većina Srba koji bi se trebali pripojiti matičnoj srpskoj državi živi izmiješano, i često kao manjina, s drugim narodima - prije svega Bošnjacima i Hrvatima, a "sveta srpska zemlja Kosovo" je nastanjena etničkim Albancima. I onda i danas, ta dva jugoslavenska državna pokusa su propala. Srbi su bili dovoljno brojni i nacionalno osviješteni da pokušaju dominirati, ali ipak ne dovoljno da tu dominaciju trajno ostvare. Tako danas još jednom sagledavamo posljedice katastrofalne politike koja nije bila usklađena ni s vremenom ni s okruženjem u kojem je pokušala ostvariti svoje ciljeve. Srbija je danas duboko podijeljena zemlja, dugo godina u izvanrednom stanju i iščekivanju novih izbora koji će navodno donijeti nešto novo. U stvarnosti, ne događa se ništa. Od burnih promjena 2000. Srbija se vraća unazad. Najviše pate tzv. obični ljudi koji ni za šta nisu krivi: vizni sustav je na snazi za gotovo sve zemlje osim Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a izolacija u koju ih je stavila međunarodna zajednica čine ih još fobičnijim i neracionalnijim u političkom odlučivanju. Srbija nema snage da se izvuče iz duboke krize u koju su je doveli njezini političari, a svjetska politika ne pokazuje interes da joj pomogne. Sve to dovodi u veliku opasnost Srbiju, ali i zemlje u okruženju. Ona je slaba da bi ratovala, ali ipak dovoljno jaka za destabilizaciju regije. O svemu tome bit će riječi u večerašnjoj emisiji. Voditelj: Denis Latin Urednik: Jagoda Bastalić Redatelj: Darko Drinovac